ende

Polityka prywatno軼i i klauzule informacyjneADMINISTRATOR DANYCH:
Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest
Cellco Comunication Sp. z o.o.
ul. Szczeci雟ka 30 E, 73-108 Kobylanka
Tel. 91 460 00 75 email: rodo@cellco.com.pl
 
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Pa雟twa dane przetwarzane s w celu:
1) Prowadzenia strony internetowej i zapewnienia bezpiecze雟twa oraz jej prawid這wego dzia豉nia na
podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do celów wynikaj帷ych z prawnie
uzasadnionych interesów administratora polegaj帷ym na dbaniu o prowadzenie strony internetowej),
2) Obrony przed roszczeniami i dochodzenie roszcze na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit f RODO* (przetwarzanie jest niezb璠ne do celów wynikaj帷ych z prawnie
uzasadnionych interesów administratora polegaj帷ym na dbaniu o wizerunek i ochron swoich
interesów),
3) Badanie rynku zachowa i preferencji osób odwiedzaj帷ych stron internetową oraz b璠帷ych klientami w
tym usprawnienie funkcjonowania strony z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia
jako軼i 鈍iadczonych us逝g na podstawie:
 art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (przetwarzanie odbywa sį na podstawie zgody wyra穎nej przez klienta na
technologi cookies)
 
ODBIORCY DANYCH:
Odbiorcami danych osobowych s dostawcy us逝g IT zajmuj帷ych si obs逝g w tym hostingiem strony
internetowej.
 
CZAS PRZETWARZANIA:
Pa雟twa dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres 2 lat od ostatnich odwiedzin strony internetowej lub do
wniesienia skutecznego sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody- do czasu jej wycofania.
 
TWOJE PRAWA:
Informujemy, 瞠 przys逝guj Pa雟twu nast瘼uj帷e prawa wynikaj帷e z RODO*:
 prawo 膨dania dost瘼u do swoich danych osobowych,
 prawo 膨dania sprostowania swoich danych osobowych,
 prawo 膨dania usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urz璠u Ochrony Danych
Osobowych.
 
OBOWI╴EK PODANIA DANYCH:
Podanie danych jest dobrowolne.

*Mowa o: Rozporz康zeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
 
  

Polityka cookiesNiniejsza polityka Cookies dotyczy plików Cookies u篡wanych na stronach niniejszej strony www, której w豉軼icielem jest firma Cellco Communications Sp. z o.o. z siedzib w: ul. Szczeci雟ka 30 E, 73-108 Kobylanka, POLSKA.

1.      Czym s pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) s to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysy豉ne przez serwer i zapisywane po stronie u篡tkownika odwiedzaj帷ego stron www (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy te na karcie pami璚i smartfona – w zale積o軼i z jakiego urz康zenia korzystasz odwiedzaj帷 nasz portal). Szczegó這we informacje dot. Cookies, a tak瞠 histori ich powstania mo積a znale潭 m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko

2.      W jakim celu u篡wamy pliki Cookies

Pliki Cookies to przede wszystkim przydatne i bezpieczne narz璠zie, które u豉twia Ci przegl康anie stron internetowych portalu zgodnie z Twoimi preferencjami oraz korzystanie z jego funkcjonalno軼i. Pliki Cookies u篡wane przez nasz stron www s bezpieczne i nie powoduj zmian konfiguracyjnych w Twoim komputerze, laptopie, czy te smartfonie, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urz康zeniu.

Pliki Cookies u篡wamy w nast瘼uj帷ych celach:

  • zapami皻ywania u這瞠nia poszczególnych elementów;
  • zapami皻ywania danych z wype軟ianych formularzy zamówienia,
  • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiaj帷ych sposób korzystania ze strony portalu oraz badania potrzeb u篡tkowników, z wy陰czeniem personalnej identyfikacji u篡tkownika.

3.      Rodzaje plików Cookies, których u篡wamy

Odwiedzaj帷 nasz stron internetow mo瞠sz spotka si z nast瘼uj帷ymi rodzajami plików Cookies:

  • Trwa貫 i tymczasowe – w zale積o軼i od czasu przez jaki s one przechowywane na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, czy te na karcie pami璚i smartfona, z którego korzystasz odwiedzaj帷 nasz serwis www. Pliki tymczasowe to pliki Cookies, które przechowywane s przez stosunkowo krótki okres czasu – usuwane s w momencie opuszczenia strony internetowej lub zamkni璚ia przegl康arki internetowej, z której korzystasz. Pliki tymczasowe s te z tego powodu cz瘰to okre郵one plikami sesyjnymi. Pliki trwa貫 (nazywane równie plikami sta造mi) to pliki Cookies, które z regu造 przechowywane s przez okres d逝窺zy ni w przypadku plików tymczasowych – okres ich przechowywania trwa przez czas okre郵ony w parametrach danego pliku Cookies albo do momentu ich samodzielnego usuni璚ia przez Ciebie.
  • W豉sne i zewn皻rzne – w zale積o軼i od tego, czy dany plik Cookies pochodzi bezpo鈔ednio ze strony www, czy te ze strony podmiotu trzeciego za po鈔ednictwem tej strony internetowej (np. w wypadku prowadzenia anonimowych statystyk przy wykorzystaniu Google Analytics, zamieszczeniu wtyczek z portali spo貫czno軼iowych np. Facebook, Twitter lub Google+, zamieszczeniu elementów z innych stron np Youtube, Vimeo ). Zalecamy równie zapoznanie si z polityk Cookies lub polityk prywatno軼i danego podmiotu trzeciego.

Informacj, czy dany plik Cookies jest trwa造, tymczasowy, w豉sny czy zewn皻rzny, a tak瞠 termin jego przechowywania mo積a tak瞠 uzyska korzystaj帷 z odpowiednich opcji w豉snej przegl康arki internetowej – w tym celu odsy豉my do dzia逝 pomocy przegl康arki internetowej.

4.      Zarz康zanie plikami Cookies, zgoda na ich u篡wanie

Standardowo wi瘯szo嗆 przegl康arek internetowych dost瘼nych na rynku domy郵nie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz mo磧iwo嗆 okre郵enia warunków korzystania z plików Cookies za pomoc ustawie w豉snej przegl康arki internetowej. Oznacza to, 瞠 mo瞠sz np. cz窷ciowo ograniczy (np. czasowo) lub ca趾owicie wy陰czy mo磧iwo嗆 zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak mo瞠 to mie wp造w na niektóre funkcjonalno軼i strony www.

Ustawienia Twojej przegl康arki internetowej w zakresie plików Cookies s istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz stone internetow – zgodnie z przepisami taka zgoda mo瞠 by równie wyra穎na poprzez ustawienia przegl康arki internetowej.

Szczegó這we informacje na temat zmiany ustawie dotycz帷ych plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przegl康arkach internetowych dost瘼ne s w dziale pomocy przegl康arki internetowej.

Brak zmiany tych ustawie w przegl康arce oznacza akceptacj dla stosowanych tu plików Cookies.

 
 
 
Katalog produkt闚

Osprz皻 liniowy (kable, mufy)
Osprz皻 stacyjny
Splittery, CWDM, DWDM
Us逝gi (pomiary, szkolenia)
Active 1G/10G/40G


Nowo軼i

LeaderBOX

 

 

 

 

 

 

Wókno rozbiegowe do bada reflektometrycznych.


wi璚ej >>
Og鏊ne warunki sprzeda篡